Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Seminarium E-learning na platformie Moodle „Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi”

broszura CRE MB

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej