Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Seminarium Historia i teraźniejszość

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami wprowadzonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w wyniku których od 1 września 2022 r. w klasach I. szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia) przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) zostanie zastąpiony nowym przedmiotem – Historia i teraźniejszość, który łączy treści z zakresu powojennej historii Polski i świata z treściami z zakresu edukacji obywatelskiej – zapraszam na seminarium dla nauczycieli, którzy będą go uczyć od roku szkolnego 2022/2023.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku o godzinie 15.00 na Platformie MS TEAMS.

Proszę o wysłanie zgłoszeń z podaniem adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do planowanego seminarium.