Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Seminarium “Modele pracy z uczniem zdolnym”

Adresaci:

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz osoby zainteresowane tematem

Zakres tematyczny:

  • Rodzaje i poziomy zdolności.
  • Efektywne metody w pracy z uczniem zdolnym.
  • Formy wspierania uczniów zdolnych.
  • Aspekty prawne dotyczące kształcenia uczniów zdolnych.

Liczba godzin: 15
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:

8 stycznia – 24 stycznia 2024 r. godz. 15:00, on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

 

Konsultacje indywidualne/zbiorowe udzielane w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
m.biernat@creskierniewice.edu.pl