Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Seminarium naukowe „Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych”

W dniu 19 stycznia 2024 r. na Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach odbyło się seminarium dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizatorami wydarzenia był Instytut Nauk Społecznych ANSB oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

 

Seminarium miało na celu zapoznanie uczestników z zasadami organizacji i udzielania takiej pomocy, a także z problemami i potrzebami dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W seminarium wzięli udział studenci kierunków pedagogicznych, a także pracownicy szkół, uczelni i poradni.

 

Podczas seminarium prelegenci przedstawili podstawowe informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jej formach, zakresie i procedurach. Wskazali na znaczenie wczesnej diagnozy, indywidualnego podejścia i współpracy z rodzicami i specjalistami. Wśród prelegentów byli m.in. dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedzi, konsultanci i nauczyciele praktycy. Studenci podczas wykładów mieli okazję zaprezentować swoje prace i projekty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Omawiali najczęstsze rodzaje zaburzeń i niepełnosprawności, jakie można spotkać w szkole. Skupili się również na tym w jaki sposób należy dzieciom pomóc oraz jak dostosować metody i formy pracy na zajęciach.

 

Wydarzenie zostało ocenione bardzo pozytywnie przez wszystkich uczestników, którzy podkreślali jego wartość merytoryczną i praktyczną.

 

Magdalena Mikulczyk
Teresa Uszyńska