Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Seminarium “Ocenianie kształtujące w praktyce”

Zakres tematyczny:

  • Rola oceniania kształtującego w procesie uczenia jak się uczyć.
  • Strategie oceniania kształtującego w szkole.
  • Zasady oceniania kształtującego.
  • Rola informacji zwrotnych, stosowanie efektywnej informacji zwrotnej.
  • Metody i techniki wykorzystywane w ramach oceniania kształtującego.

Osoby prowadzące:

Maria Biernat, nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
Liczba godzin: 15
Koszt: nieodpłatnie

 

Termin i miejsce rozpoczęcia:

4 marca – 20 marca 2024 r. godz. 15:00, on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach