Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Kierownik formy Magdalena Mikulczyk

Zapisy na szkolenie