Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Realizacja pracy w sieci wrzesień 2022 / sierpień 2023

Lp. Tytuł/Temat sieci Koordynator sieci
1. Jak zachęcić uczniów do wolontariatu Anna Stefaniak

a.stefaniak@creskierniewice.edu.pl

2. Twórczo i kreatywnie na lekcji, czyli o zastosowaniu innowacyjnych form pracy w praktyce szkolnej i przedszkolnej dr Beata Krokocka

b.krokocka@creskierniewice.edu.pl

3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Marzenna Piwowar-Zrazek

m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

4. Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela Elżbieta Masny

e.masny@creskierniewice.edu.pl

5. Sposoby motywowania ucznia do  rozwoju kompetencji kluczowych z  zastosowaniem metod aktywizujących Małgorzata Wrzodak

m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl

6. Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami ks. Roman Sękalski

r.sekalski@creskierniewice.edu.pl

7. Terenoznawstwo w geografii i  edukacji dla bezpieczeństwa Radosław Małkus

r.malkus@creskierniewice.edu.pl

8. Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii Alicja Wachnianin-Męcina

a.wachnianin@creskierniewice.edu.pl

9. Twórczy nauczyciel w edukacji matematycznej Justyna Biernacka

j.biernacka@creskierniewice.edu.pl

10. TIK w wychowaniu przedszkolnym?-Tak! Anna Garstka

anna.garstka@creskierniewice.edu.pl

11. Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych Maria Biernat

m.biernat@creskierniewice.edu.pl

12. Aktywne metody pracy na lekcjach geografii Dorota Klucznik

d.klucznik@creskierniewice.edu.pl

13. Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w formule 2019 Edyta Niedzielska

e.niedzielska@creskierniewice.edu.pl

14. Warsztat kreatywnego katechety Renata Stępniak

r.stepniak@creskierniewice.edu.pl

15. Gromadzimy książki Patroni Roku 2023 do biblioteki szkolnej

i pedagogicznej

Iwona Szwed

i.szwed@creskierniewice.edu.pl

16. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Mariola Szymczak

m.szymczak@creskierniewice.edu.pl

17. Wychowanie i profilaktyka Marek Rawski

m.rawski@creskierniewice.edu.pl

18. Najmłodszy użytkownik w bibliotece – inspiracje do pracy z  przedszkolakiem i uczniem edukacji wczesnoszkolnej Beata Sawicka

b.sawicka@creskierniewice.edu.pl

19. Kalendarz wydarzeń czytelniczych – promocja czytelnictwa 365 dni w roku Monika Sibielak

m.sibielak@creskierniewice.edu.pl

20. Kreatywny bibliotekarz Mariola Zdun

m.zdun@creskierniewice.edu.pl

 

Scroll to top