Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

#SZANUJENIEHEJTUJE

Szanowni Państwo,

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w projekcie #SZANUJENIEHEJTUJE, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży, wychowawców oraz rodziców i opiekunów dzieci z terenu województwa łódzkiego na rosnący problem XXI wieku, jakim jest hejt w sieci, a także przekazanie wiedzy jak temu zjawisku przeciwdziałać. W ramach projektu odbędzie się seria wyjazdowych spektakli teatru improwizowanego, który powstał na jego potrzeby.

Po spektaklu przewidywane jest omówienie wrażeń oraz doświadczeń młodzieży ze specjalistą. Grupą docelową projektu #SZANUJENIEHEJTUJE będzie młodzież (uczniowie w wieku powyżej 14 roku życia) oraz nauczyciele i pedagodzy.

W ramach projektu odbędzie się 10 spektakli na terenie województwa łódzkiego, których realizacja planowana jest na II kwartał 2023 roku.

Zgłaszając się do projektu, zobowiązujecie się Państwo do zapewnienia miejsca, w którym odbędzie się spektakl. Miejsce musi mieć odpowiednią akustykę. Jeżeli szkoła nie dysponuje sceną, proponujemy nawiązanie współpracy np. z Domem Kultury.

Zgłoszenia pod adresem mailowym: si@lodzkie.pl do dnia 17.02.2023 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobami zaangażowanymi w projekt:

Olga Drechsler 42 291 98 80; olga.drechsler@lodzkie.pl
Magdalena Suchan 42 291 97 37, magdalena.suchan@lodzkie.pl
Barbara Sludkowska 42 291 97 16, barbara.sludkowska@lodzkie.pl