Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Zmiana stopnia alarmowego

stopień alarmowy Charlie-CRP

Dyrektor CRE WŁ w Skierniewicach informuje o zmianie obowiązującego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE – CRP oraz wprowadzeniu drugiego stopienia alarmowego BRAVO. W związku z powyższym, Dyrektor zwraca się z prośbą o wzmożoną czujność ze względu na możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, oraz o zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości, a także o ograniczenie do minimum liczby osób i miejsc ogólnodostępnych w obiektach i rejonach obiektów.