Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem

Zakres tematyczny:

  • Przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
  • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
  • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
  • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?
  • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem.
  • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych.
  • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

19 lutego – 19 marca 2024 r., zajęcia on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach