Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Mój ekologiczny Miś”

W dniu 25 listopada 2022 roku w Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Mój ekologiczny Miś”.

Celem konkursu było:

  • popularyzacja literatury związanej ze Światowym Dniem Pluszowego Misia,
  • kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych,
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu,
  • pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci.

W konkursie wzięło udział 177 dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci wykonały prace dowolną techniką z materiałów pochodzących z odzysku. Była to praca płaska wykonana na kartce bloku technicznego (max. format A4). W Konkursie mogły brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie mogły naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

Uroczyste podsumowanie konkursu otworzyła Marzenna Piwowar-Zrazek Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach, która powitała zaproszonych gości – dzieci i ich rodziców oraz dziadków, którzy przybyli na tę uroczystość i pracowników Centrum. Podziękowała nauczycielom-bibliotekarzom Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach p. Iwonie Szwed, p. Marioli Szymczak, p. Elżbiecie Burzyńskiej,  za organizację i koordynowanie tego przedsięwzięcia. Pani Mariola Szymczak omówiła wyniki prac jury konkursu i zaprosiła do obejrzenia wystawy nagodzonych prac. Następnie zostały wręczone laureatom konkursu dyplomy i nagrody. W drugiej części uroczystości dzieci wraz z opiekunami obejrzeli film o historii Misia i skorzystali z poczęstunku.

Wszystkim uczestnikom konkursu i laureatom gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznaSkierniewiceCREWL

Lista laureatów konkursu plastycznego “Mój ekologiczny Miś”