Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Uroczystość podsumowania wyników autoewaluacji w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej

18 grudnia 2023 roku w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, której celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu przedszkole osiąga ustalone standardy przedszkola promującego zdrowie. Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwi podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

W uroczystości wzięła udział licznie zgromadzona społeczność przedszkolna, rodzice i dziadkowie dzieci. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście Teresa Majcher – były dyrektor Przedszkola nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej, Piotr Irla – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Arkadiusz Rataj – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Paulina Stępień-Kwapisz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, Justyna Wolnicka specjalista z sekcji oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, Wioleta Kozieł – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. 

 

Pani koordynator podkreśliła, iż doceniając otwartość kadry Przedszkola na różnorodne formy i metody aktywizujące środowisko Przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie odważnych często innowacyjnych działań edukacyjnych w obszarze promocji zdrowia złoży pozytywną rekomendację do Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. Całej społeczności przedszkolnej podziękowała za włożony wysiłek w długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Przedszkole otrzymało gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.