Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Uroczystość wręczenia Akcesu Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie dla społeczności Przedszkola w Bełchowie

26 października 2023 roku w Przedszkolu w Bełchowie odbyło się podsumowanie realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie podczas, którego został wręczony Akces Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Akces na ręce p. Małgorzaty Rudnickiej – Dyrektora Przedszkola w Bełchowie i p. Izabelli Kalickiej, przedszkolnego koordynatora Zespołu promocji zdrowia wręczyła p. Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator rejonowy/wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz w imieniu Ireny Marii Lesiak – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach p. Zofia Kalisz, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie dzieci, p. Jarosław Papuga – Wójt Gminy Nieborów, p. Renata Florczak – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Urzędu Gminy Nieborów, p. Justyna Białecka specjalista z sekcji oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, p. Beata Sawicka  – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie wraz z pracownikami, p. Katarzyna Laska bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie Filia w Bełchowie. Uroczystość została ubogacona profesjonalnym występem dzieci. Marzenna Piwowar-Zrazek pogratulowała otrzymania Akcesu Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i podziękowała za włożony wysiłek całej społeczności przedszkolnej  realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Przedszkole otrzymało gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.