Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od września 2022 r.

Kierownik formy: Elżbieta Masny