Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od września 2022 r.

naucz-dypl

Kierownik formy: Elżbieta Masny