Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od września 2022 roku

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego od września

2022 roku

Zakres tematyczny: 

  • Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego.
  • Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.
  • Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Przygotowanie nauczyciela do postępowania kwalifikacyjnego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny

 

Seminarium b-learning Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od września 2022 roku: PDF 127 KB