Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Warsztaty metodyczne – Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole

Kierownik formy: Maria Biernat, nauczyciel-doradca metodyczny
edukacji wczesnoszkolnej w Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego w Skierniewicach