Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

„Nauczanie zdalne. Jak prowadzić lekcje online z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

broszura CRE MM

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk