Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

“Nauczanie zdalne. Jak prowadzić lekcje online z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

broszura CRE MM

Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk