Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Rozwój dziecka a implementacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Nr formy: 14

Tematyka warsztatów metodycznych:

  • Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.
  • Analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Efektywne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela wychowania przedszkolnego.
  • Alternatywny i konwencjonalny sposób pracy nauczyciela w przedszkolu.
  • Redagowanie scenariusza zajęć wychowania przedszkolnego zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Zapisy online: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/