Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Warsztaty z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym palenia tytoniu

16 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu odbyły się warsztaty
z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym palenia tytoniu.

Szkoleniem byli objęci uczniowie trzech klas pierwszych (każda klasa po 2 godz.).

Celem warsztatów było ukazanie negatywnego wpływu palenia tytoniu na rozwój młodzieży w wieku szkolnym  i skutków mnogich zachowań ryzykownych w kolejnych latach ich życia oraz wzmacnianie prozdrowotnych postaw społecznych, jak również wskazanie zasad przeciwnych sięganiu przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne.

 

Zajęcia prowadzono metodami aktywizującymi i interaktywnymi z uwzględnieniem cyklu uczenia się przez doświadczenie.

Warsztaty prowadziła Katarzyna Zawadzka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach oraz Marzenna Piwowar-Zrazek konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Działania koordynowała pedagog Małgorzata Stępień i szkolny koordynator promocji zdrowia Katarzyna Wojciechowska.

Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu i Filią Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu.

Cieszy fakty, że w trosce o zdrowie uczniów, głównie redukcję szkód zdrowotnych i społecznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu wdraża poprzedzoną diagnozą, własną strategię i program promocji zdrowia.