Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Wiosenne spotkania metodyczne

Program (PDF 1 MB)

13 kwietnia  2023 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach odbyły się WIOSENNE SPOTKANIA METODYCZNE „Doradca metodyczny inspiratorem procesu optymalizacji dobrostanu nauczyciela i ucznia”, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych. Swoją obecnością organizatorów i uczestników Wiosennych Spotkań Metodycznych zaszczycił Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek.

Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, Dyrektor Centrum, przybliżyła pracę placówki. Podkreśliła, że  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest profesjonalną placówką zajmującą się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Przedstawiła realizatorów zadań statutowych w Centrum: nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych różnych specjalności.

Pierwsza prelegentka dr hab. nauk społecznych, Magdalena Woynarowska z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wygłosiła wykład na temat „Nauczycielu zadbaj o swój dobrostan”. Pani dr hab. Magdalena Woynarowska wskazała ważne elementy wchodzące w skład dobrostanu oraz niezwykle ciekawe ćwiczenia, które pomagają budować dobrostan. Na zakończenie swojego wystąpienia prelegentka zachęciła uczestników Wiosennych Spotkań do stosowania na co dzień psychologii pozytywnej.

Kolejnym punktem programu było seminarium na temat Depresja nastolatków, jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?, które przeprowadziła Anna Ciesielska, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Pani pedagog zwróciła uwagę na poważny problem występujący nie tylko u dorosłych, ale również wśród nastolatków. W wystąpieniu omówiła, jak  zrozumieć i zaakceptować depresję młodego człowieka oraz właściwie na nią zareagować.

Następnie odbyła się prezentacja – „Laboratoria przyszłości” w wykonaniu  Roberta Gruszewskiego, nauczyciela-konsultanta ds. informatyki, Magdaleny Mikulczyk, nauczyciela-konsultanta ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Barbary Maciejak, konsultanta ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Katarzyny Wasztan, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach. W ciekawy sposób przedstawili:

Modelowanie 3D z wykorzystaniem programu Tinkercad,

Długopis 3D w edukacji i rewalidacji,

Wykorzystanie robota Photon na zajęciach.

Podkreślili,  że dzięki Laboratoriom Przyszłości szkoły coraz bardziej przypominają szkoły marzeń współczesnych uczniów. Drukarki i długopisy 3D oraz roboty – to tylko niektóre z nowoczesnych sprzętów, które zapewniają uczniom naukę przez zabawę z użyciem nowych technologii, inspirując ich do rozwijania swoich pasji.

W kolejnej części spotkania nastąpiła rekomendacja podręcznika do języka polskiego dla szkół podstawowych przez autorki – Jagodę Najmanowicz-Michalak, nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach oraz Magdalenę Biskupską, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Autorki podręcznika w interesujący sposób opowiedziały o tym, jak napisać podręcznik dla uczniów, jakie wyzwania czekają na  osoby podejmujące się tego niezwykle ciekawego, ale jednocześnie trudnego zadania.

W końcowej części plenarnej Pani Maria Biernat, nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zaprosiła do Sieci współpracy i samokształcenia. Krótko przedstawiła istotę działania sieci i  sieci funkcjonujące w Centrum.

Na podsumowanie Wiosennych Spotkań Metodycznych Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek wraz z wicedyrektorem Radosławem Małkusem skierowali podziękowania do Pani Marioli Oporskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za ogromną pomoc w realizacji przedsięwzięcia, jak również do prelegentów i zgromadzonych gości. Podziękowania skierowano także do nauczycieli-doradców metodycznych.

Po części głównej uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skorzystania z udziału w zaproponowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych konsultacjach.