Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Wiosenne Spotkania Metodyczne 2024

Szczegółowy program PDF 492 KB

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyły się Wiosenne Spotkania Metodyczne, które są cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Tematyka tegorocznego spotkania to „Nowe pokolenie w progach szkoły. Jak pracować z Generacją Alfa?”. Konferencję otworzyły Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i Ewa Szymczyk, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach. Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka w wydarzeniu reprezentowała Aleksandra Gruczalska.

 

Motywem przewodnim spotkania była Generacja Alfa – czyli uczniowie, którzy uczęszczają do szkół i są pierwszym pokoleniem, które urodziło się w pełnej erze cyfrowej oraz stanęło w obliczu nowych wyzwań. „Alfy” żyją w czasach komunikacji on-line, co wpływa na ich postawy interpersonalne. Zatem konieczna jest nauka właściwej pracy z tymi uczniami, rozumienie ich emocji, a także nawigowanie w świecie rzeczywistym i wirtualnym, z równoczesnym rozwijaniem u nich umiejętności komunikacji twarzą w twarz, empatii i budowania zdrowych relacji społecznych. Program Wiosennych Spotkań Metodycznych powstał w poczuciu odpowiedzialności za dobrostan tych młodych ludzi jak i ich ochronę. Tematy wystąpień zostały poświęcone problemom i wyzwaniom, które stały się codziennością dla nauczycieli, w ich pracy z uczniami. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych oraz nauczyciele i specjaliści z rejonu działania Centrum oraz z województw ościennych. Wysłuchali oni wystąpienia dr Aleksandry Stankiewicz, adiunkta Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na temat „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów z Generacji Alfa?” oraz wykładu dr Anny Traut-Seligi, prof. ANSB pt. „Stąpając po kruchym lodzie – jak przekazać naszym uczniom wiedzę o stanie świata nie wywołując u nich stresu”.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego w Centrum, Łukasz Wojenka, zaprosił uczestników konferencji do wykonania ćwiczeń. Przedstawił krótkie techniki relaksacyjne, które mogą być przydatne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Kolejne wystąpienia podejmowały tematykę sztucznej inteligencji i jej zastosowania w pracy nauczyciela. Osobami prowadzącymi ten panel byli Magdalena Mikulczyk, Teresa Uszyńska i Robert Gruszewski, nauczyciele-konsultanci Centrum. W końcowej części konferencji Anna Garstka, nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego przedstawiła prezentację pt. „Język angielski – uniwersalny język przyszłości. Łódzkie dwujęzyczne”.

Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel-doradca metodyczny historii i wos oraz moderator konferencji zaprosiła uczestników wydarzenia do udziału w dyskusji i wymiany doświadczeń pedagogicznych w zakresie tematyki wiodącej. Podsumowania konferencji dokonała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum i podziękowała wszystkim prelegentom, uczestnikom przedsięwzięcia oraz JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dr Elżbiecie  Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB za gościnność i konstruktywną współpracę.