Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów dla Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informujemy, że 29 września 2021 roku podczas  konferencji pn. „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń – dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej” Łódzki Wicekurator Oświaty p. Andrzej Krych, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego p. Marzenna Piwowar-Zrazek oraz wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty z siedzibą w Kutnie, Wojewódzki Koordynator ds. edukacji zdrowotnej p. Agnieszka Szczech wręczyli placówkom oświatowym Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie.
Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, które podejmują długofalowe działania na rzecz zdrowia społeczności szkolnej we współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.
Wyróżnionymi placówkami z rejonu działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,  które otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie są:

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie
Natomiast ponownie Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie otrzymało
Przedszkole nr 10 w Skierniewicach

Tym samym ww. szkoły i przedszkole znalazły się w elitarnym gronie 315 placówek promujących zdrowie województwa łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

20210929 123950  20210929 135206  20210929 135615