Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

XV edycja akcji medialno-edukacyjnej „Zapal znicz pamięci” – 22 października 2023

Już po raz piętnasty zachęcamy do zapalenia znicza pamięci ofiarom niemieckich zbrodni dokonanych w ramach „politycznego oczyszczania gruntu”, operacji „Tannenberg” i „Akcji Inteligencja” w 1939 r. Każdego roku, w trzecią niedzielę października, przypominamy o tych, którzy jako pierwsi zostali poddani eksterminacji po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Uczcijmy wspólnie pamięć przedstawicieli polskich warstw przywódczych, którzy zostali zamordowani na terenach II RP wcielonych w 1939 r. do III Rzeszy: w Wielkopolsce, regionie łódzkim, na Pomorzu Gdańskim, Kujawach i Górnym Śląsku.

 

W tym roku zwracamy uwagę na kolejne ważne wydarzenia i miejsca, które związane są z historią II wojny światowej w poszczególnych regionach. Przedstawione one zostały w folderze promującym XV edycję akcji.

 

22 października 2023 r. zachęcamy do indywidualnych upamiętnień, a także do włączenia się w akcję muzeów regionalnych, władz samorządowych, stowarzyszeń, mediów, nauczycieli wraz z uczniami oraz drużyn harcerskich.

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://poznan.ipn.gov.pl