Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Zaproszenie na konferencję “Ocena pracy nauczyciela w świetle znowelizowanych przepisów”

Zapraszam dyrektorów, wicedyrektorów, zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji na Platformie Ms Teams:

„Ocena pracy nauczyciela w świetle znowelizowanych przepisów”. Nr formy: 202

Zakres tematyczny:

  • Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela,
  • Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli – sposoby dokumentowania,
  • arkusze obserwacji,
  • arkusze samooceny,
  • arkusze kontroli,
  • Ocena pracy nauczyciela a awans zawodowy nauczyciela.

Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej w CRE WŁ w Skierniewicach

Liczba godzin: 10

Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15-16 lutego 2023 roku, godz. 1400 Platforma Ms Teams

https://creskierniewice.edu.pl/cre/zapisy-on-line-na-szkolenia/