Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Konsultacje zespołowe „Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów – praca z uczniem zdolnym (i chętnym)”

Konsultacje zespołowe

Szczegóły PDF 2 MB