Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Zaproszenie na kurs doskonalący na platformie Moodle

kurs-dosk

Kurs doskonalący na platformie Moodle: “Interwencja kryzysowa elementem podnoszenia jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach”