Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zmiany terminów/odwołane szkolenia

NOWE TERMINY SZKOLEŃ

  1. Nr formy 199: Warsztaty metodyczne „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie” odbędą się w dniach 8-30 marca 2023 roku na Platformie Moodle.
  2. Nr formy 197:  Warsztaty metodyczne „Gry i zabawy w wychowaniu fizycznym” odbędą się 10 marca 2023 roku (piątek), godz. 15.30 w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach ul. Batorego 64D
  3. Nr formy 218. Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” planowany termin 30.01.2023 – 24.02.2023 – zmiana terminu 13.02.2023 – 10.03.2023 r.
  4. Nr formy 208. Seminarium e-learning na platformie Moodle „Trudni i roszczeniowi rodzice w szkole”, planowany termin 10-24.03.2023 r. – nowy termin 17-31.03.2023 r.
  5. Nr formy 73: Warsztaty metodyczne „Aplikacje i narzędzia internetowe przydatne na lekcji religii” odbędą się na Platformie MS Teams, a nie jak planowano stacjonarnie. Termin i godzina pozostają bez zmian. Renata Stępniak – doradca metodyczny religii.
  6. Nr formy 69: zmiana terminu z daty 5.10.2022 na 26.04.2023 r.
  7. Warsztaty metodyczne „OK zeszyt – ocena kształtująca w pracy z uczniem” zostały przełożone na 19 kwietnia 2023 roku godz. 1400, Sala multimedialna w Budynku Dziekanii (Dom Biskupa) w Łowiczu, ul. Stary Rynek 24/30C. – ks. Roman Sękalski