Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – Filia w Łowiczu

logotyp-CRE

bip-logo    Facebook logo
logo Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2

99-400 Łowicz

tel. (46) 837 00 11

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

w soboty nieczynna

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Centrum Rozwoju Edukacji

Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz

tel. (46) 837 00 11

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

w soboty nieczynna

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

O bibliotece

Powstanie i działalność Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu

Początków Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu należy szukać w 1936 roku, kiedy to przy Księgarni Łowickiej, mieszczącej się na Rynku Kilińskiego, powstała Biblioteka Spółdzielni Nauczycielskich.
W pierwszym roku działalności zgromadzono w niej 656 książek, z których korzystało 164 czytelników. W czasie wojny biblioteka została zamknięta, a większość księgozbioru uległa zniszczeniu.
Po wyzwoleniu zachowany księgozbiór pedagogiczny przeniesiono do Inspektoratu Szkolnego, mieszczącego się przy Wydziale Oświaty w budynku ówczesnego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Tu też 1 kwietnia 1951 roku rozpoczęła działalność Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Łowiczu.
Początkowo nowo powstała placówka była filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Od niej otrzymywała niezbędne do funkcjonowania środki finansowe oraz zamawiane za jej pośrednictwem książki i czasopisma. Powiatowy organ władzy szkolnej zobowiązany był zaś do zapewnienia odpowiedniego lokalu i sprzętu.
W 1959 roku Powiatowy Inspektorat Oświaty przejął całkowicie finansowanie placówki. Od tego momentu aż do 1975 roku Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa funkcjonowała na zasadach pełnej samodzielności finansowej, a Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi sprawowała nad nią nadzór instrukcyjno – metodyczny. Zajmowała się m. in. szkoleniem kadry dla łowickiej biblioteki. Organizowała w tym celu narady szkoleniowe, kursokonferencje, tygodniowe praktyki zawodowe, cykliczny instruktaż. Pomagała także w pozyskiwaniu właściwych pracowników. Te działania przyczyniły się do tego, że po 1960 roku nastąpiła stabilizacja kadry w łowickiej placówce.
W 1961 roku, z chwilą oddania do użytku budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa została tam przeniesiona.
Pierwszy zapis w księdze inwentarzowej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu pochodzi z 1 czerwca 1951 roku, były to: “Wiersze i poematy” Włodzimierza Majakowskiego. Księgozbiór Biblioteki szybko się rozrastał. W związku z masowym dokształcaniem się nauczycieli ( w Łowiczu istniało Liceum Pedagogiczne i Studium Nauczycielskie) zapotrzebowanie na książki z dziedziny pedagogiki było ogromne. Nic więc dziwnego, że szybko wzrastała liczba czytelników, dla których kupowano coraz więcej książek.
Oprócz przyrostu ilościowego duży wpływ na rozwój Biblioteki miał także właściwy dobór księgozbioru. Książki starano się dobierać, uwzględniając rzeczywiste potrzeby pedagogów pracujących w szkołach oraz studiujących nauczycieli. Wyboru księgozbioru dokonywała Rada Biblioteczna powoływana przez Powiatowa Bibliotekę Pedagogiczną. W skład niej wchodzili: przedstawiciel Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej oraz dwaj wizytatorzy przedmiotowi. Biblioteka prenumerowała także wszystkie ( ukazujące się wówczas) czasopisma pedagogiczne, wybrane dzienniki i tygodniki.
1 lipca 1976 roku, w wyniku reformy administracyjnej kraju, Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Łowiczu stała się filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach i podlegała jej pod względem administracyjnym i merytorycznym do 31.12.1988r. Zarządzeniem Naczelnika Miasta z 02.01.1988r. przekształcono ją w Pedagogiczna Bibliotekę Miejską w Łowiczu. Od tej chwili organem nadzoru stał się Wydział Oświaty i Wychowania w Łowiczu, który zatrudniał pracowników pedagogicznych, a także powoływał dyrektora Biblioteki.
Od pierwszego stycznia 1991 roku Biblioteka powróciła do dawnej struktury organizacyjnej, czyli organem nadzoru stała się ponownie Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
W konsekwencji obecnie działa w Łowiczu Biblioteka Pedagogiczna Skierniewicach – Filia w Łowiczu. Ma ona swoją siedzibę w Domu Nauczyciela w Alejach Sienkiewicza 42.
Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach oraz Kierownik Wydziału Instrukcyjno – Metodycznego tej placówki.książki Dwa razy w roku odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach posiedzenia Rady Pedagogicznej, w których uczestniczą pracownicy Filii w Łowiczu.
Niezależnie od podziału administracyjnego kraju i od nazwy, jaką w związku z tym przyjmowała łowicka placówka, przez cały czas swojego istnienia służyła nauczycielom z terenu miasta i okolic, a także słuchaczom istniejących w mieście szkół pedagogicznych.

Łódzkie na plus

Budżet Obywatelski

 

Podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej

dzieci-czytają

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

dla nauczycieli i uczniów

w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej »

Oferta szkoleniowa

dla nauczycieli/nauczycieli-bibliotekarzy

na rok szkolny 2023/2024

czytaj więcej

legimi

Wypożyczaj i czytaj ebooki bez limitu

Zyskaj bezpłatny dostęp do ponad 70000 tytułów na smartfonie, tablecie lub czytniku.
Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego
Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
przystąpiła do bazy Legimi.

czytaj więcej