Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

logotyp-CRE

bip-logo    Facebook logo

logo Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

ul. Stefana Batorego 64D

96-100 Skierniewice

tel. 512 081 484  |  (46) 833 40 13

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – czwartek: 9:00 – 18:00

Piątek: 9:00 – 15:00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Centrum Rozwoju Edukacji

Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

tel. 512 081 484  |  (46) 833 40 13

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek – czwartek: 9:00 – 18:00

Piątek: 9:00 – 15:00

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Struktura

Oprócz głównej siedziby Biblioteka posiada również filie w Łowiczu, Brzezinach i Rawie Mazowieckiej

Dyrektor: Marzenna Piwowar-Zrazek

email: m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Wydział Udostępniania

Nauczyciele bibliotekarze:

 • Aleksandra Szyszkowska-Dziąg
 • Aneta Brzezińska
 • Anna Kowalczyk
 • Agnieszka Bakalarska-Majka

Działalność:

 • udostępnianie użytkownikom, ochrona i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych,
 • udostępnianie zbiorów prezencyjnie i na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
 • opracowywanie zestawień bibliograficznych,
 • zapewnienie dostępu do elektronicznych źródeł informacji,
 • organizowanie wystaw w lokalu Biblioteki.

Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Nauczyciele bibliotekarze:

 • Iwona Szwed
 • Jolanta Wojenka
 • Mariola Szymczak
 • Elżbieta Burzyńska
 • Agnieszka Rutkowska

Działalność:

 • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania
  • szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
  • bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej »

dzieci-czytają

Bezpłatne zajęcia edukacyjne

dla nauczycieli i uczniów

w roku szkolnym 2023/2024

czytaj więcej »

Oferta szkoleniowa

dla nauczycieli/nauczycieli-bibliotekarzy

na rok szkolny 2023/2024

czytaj więcej »