Doradztwo zawodowe

OGÓLNOPOLSKI TYDZEŃ KARIERY
Publikacje z zakresu edukacji i poradnictwa zawodowego zebrane i opracowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach we współpracy z WODN w Skierniewicach i innymi instytucjami:
Zeszyt NR 11/2020
Zeszyt Nr 10/2019
Zeszyt Nr 9/2018

Scroll to top