Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Kadra

KONSULTANCI

Marzenna Piwowar-Zrazek

DYREKTOR
Konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa

m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 225

Radosław Małkus

WICEDYREKTOR
Konsultant ds. geografii i projektów

r.malkus@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 2

(46) 833 20 04 wew. 202

dr Beata Krokocka

Konsultant ds. animacji pracy twórczej, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

b.krokocka@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 9

(46) 833 20 04 wew. 205

Elżbieta Masny

Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

e.masny@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 9

(46) 833 20 04 wew. 205

Marek Rawski

Konsultant ds. wychowania

m.rawski@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 3

(46) 833 20 04 wew. 204

ks. dr Roman Sękalski

Konsultant ds. katechezy

r.sekalski@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

Anna Stefaniak

Konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej

a.stefaniak@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 3

(46) 833 20 04 wew. 203

Małgorzata Wrzodak

Konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 7

(46) 833 20 04 wew. 207

Barbara Maciejak

konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

b.maciejak@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

Robert Gruszewski

konsultant ds. informatyki

r.gruszewski@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

Magdalena Mikulczyk

konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

DORADCY METODYCZNI

Justyna Biernacka

Doradca metodyczny matematyki

j.biernacka@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wt. 12:00-14:00

Maria Biernat

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

m.biernat@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
pn. 11:00-15:00

Anna Garstka

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

anna.garstka@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wt. 14:30-18:30

Dorota Klucznik

Doradca metodyczny geografii

d.klucznik@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
pt. 08:00-10:00

Edyta Niedzielska

Doradca metodyczny kształcenia zawodowego

e.niedzielska@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
pn. 11:00-15:00

Renata Stępniak

Doradca metodyczny religii

r.stepniak@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
śr. 10:00-12:00

Alicja Wachnianin-Męcina

Doradca metodyczny historii/WOS

a.wachnianin@creskierniewice.edu.pl

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wt. 12:00-16:00

NAUCZYCIELE-BIBLIOTEKARZE

Małgorzata Bartnicka

Kierownik Filii w Brzezinach
m.bartnicka@creskierniewice.edu.pl

Agnieszka Bakalarska-Majka

a.majka@creskierniewice.edu.pl

Beata Sawicka

Kierownik Filii w Łowiczu
b.sawicka@creskierniewice.edu.pl

Aleksandra Szyszkowska-Dziąg

a.szyszkowska@creskierniewice.edu.pl

ADMINISTRACJA

Magdalena Kołczyńska

specjalista ds. kadr

m.kolczynska@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 2

(46) 833 20 04 wew. 214

Elżbieta Znyk

gł. księgowy

elaznyk@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 215

Bogusława Pawlak

księgowa

b.pawlak@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 206

Anna Kutermankiewicz

z-ca gł. księgowego

a.kutermankiewicz@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 215

Alina Kozieł

starszy inspektor

crewl@creskierniewice.edu.pl

sekretariat

(46) 833 20 04 wew. 250

Małgorzata Pęśko

specjalista

m.pesko@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 2

(46) 833 20 04 wew. 214

Andrzej Garstka

pomoc administracyjna

a.garstka@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 9

(46) 833 20 04 wew. 211

Ewelina Laska

informatyk

e.laska@creskierniewice.edu.pl

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210