Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Kadra

KONSULTANCI

awatar Marzenna Piwowar-Zrazek

Marzenna Piwowar-Zrazek

DYREKTOR

Konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa

lp.ude.eciweinreikserc@kezarz-rawowip.m

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 225

awatar Radosław Małkus

Radosław Małkus

WICEDYREKTOR
Konsultant ds. geografii i projektów

lp.ude.eciweinreikserc@suklam.r

Numer pokoju: 2

(46) 833 20 04 wew. 202

awatar Robert Gruszewski

Robert Gruszewski

Konsultant ds. informatyki

lp.ude.eciweinreikserc@ikswezsurg.r

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

awatar Beata Krokocka

dr Beata Krokocka

Konsultant ds. animacji pracy twórczej, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

lp.ude.eciweinreikserc@akcokork.b

Numer pokoju: 9

(46) 833 20 04 wew. 205

awatar Elżbieta Masny

Elżbieta Masny

Konsultant ds. przedmiotów humanistycznych

lp.ude.eciweinreikserc@ynsam.e

Numer pokoju: 9

(46) 833 20 04 wew. 205

awatar Magdalena Mikulczyk

Magdalena Mikulczyk

Konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

lp.ude.eciweinreikserc@kyzclukim.m

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

awatar Marek Rawski

Marek Rawski

Konsultant ds. wychowania

lp.ude.eciweinreikserc@ikswar.m

Numer pokoju: 3

(46) 833 20 04 wew. 204

awatar Roman Sękalski

ks. dr Roman Sękalski

Konsultant ds. katechezy

lp.ude.eciweinreikserc@ikslakes.r

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

awatar Teresa Uszyńska

Teresa Uszyńska

Konsultant ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
wtorki: 14:30 – 17:30
środy: 14:30 – 17:15

lp.ude.eciweinreikserc@aksnyzsu.t

Numer pokoju:

(46) 833 20 04

awatar Małgorzata Wrzodak

Małgorzata Wrzodak

Konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

lp.ude.eciweinreikserc@kadozrw.m

Numer pokoju: 7

(46) 833 20 04 wew. 207

DORADCY METODYCZNI

awatar Maria Biernat

Maria Biernat

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

lp.ude.eciweinreikserc@tanreib.m

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wtorek 10:00 – 11:30
czwartek 12:00 – 13:30

awatar Anna Garstka

Anna Garstka

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

lp.ude.eciweinreikserc@aktsrag.na

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wtorek 14:30 – 16:00
czwartek 14:30 – 16:00

awatar Renata Stępniak

Renata Stępniak

Doradca metodyczny religii

lp.ude.eciweinreikserc@kainpets.r

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wtorek 14:30 – 16:00
czwartek 13:30 – 15:00

awatar Alicja Wachnianin-Męcina

Alicja Wachnianin-Męcina

Doradca metodyczny historii

lp.ude.eciweinreikserc@ninainhcaw.a

(46) 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:
wtorek 14:30 – 16:30
czwartek 15:20 – 16:20

NAUCZYCIELE-BIBLIOTEKARZE

awatar Małgorzata Bartnicka

Małgorzata Bartnicka

Kierownik Filii w Brzezinach
lp.ude.eciweinreikserc@akcintrab.m

awatar Beata Sawicka

Beata Sawicka

Kierownik Filii w Łowiczu
lp.ude.eciweinreikserc@akciwas.b

awatar Agnieszka Bakalarska-Majka

Agnieszka Bakalarska-Majka

lp.ude.eciweinreikserc@akjam.a

awatar Elżbieta Brocka

Elżbieta Brocka

lp.ude.eciweinreikserc@akcorb.e

awatar Aneta Brzezińska

Aneta Brzezińska

lp.ude.eciweinreikserc@aksnizezrb.a

awatar Elżbieta Burzyńska

Elżbieta Burzyńska

lp.ude.eciweinreikserc@aksnyzrub.e

awatar Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

lp.ude.eciweinreikserc@kyzclawok.a

awatar Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Rutkowska

lp.ude.eciweinreikserc@akswoktur.a

awatar Monika Sibielak

Monika Sibielak

lp.ude.eciweinreikserc@kaleibis.m

awatar Małgorzta Siucińska

Małgorzata Siucińska

lp.ude.eciweinreikserc@aksnicuis.m

awatar Iwona Szwed

Iwona Szwed

lp.ude.eciweinreikserc@dewzs.i

awatar Mariola Szymczak

Mariola Szymczak

lp.ude.eciweinreikserc@kazcmyzs.m

awatar Aleksandra Szyszkowska-Dziąg

Aleksandra Szyszkowska-Dziąg

lp.ude.eciweinreikserc@akswokzsyzs.a

awatar Jolanta Wojenka

Jolanta Wojenka

lp.ude.eciweinreikserc@aknejow.j

awatar Mariola Ziental

Mariola Ziental

lp.ude.eciweinreikserc@latneiz.m

ADMINISTRACJA

awatar Marcin Kowalik

Marcin Kowalik

Informatyk

lp.ude.eciweinreikserc@kilawok.m

Numer pokoju: 4

512 059 216

awatar Alina Kozieł

Alina Kozieł

Starszy inspektor

lp.ude.eciweinreikserc@lwerc

sekretariat

(46) 833 20 04 wew. 250

awatar Anna Kutermankiewicz

Anna Kutermankiewicz

Zastępca głównego księgowego

lp.ude.eciweinreikserc@zciweiknamretuk.a

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 215

awatar Ewelina Laska

Ewelina Laska

Informatyk

lp.ude.eciweinreikserc@aksal.e

Numer pokoju: 6

(46) 833 20 04 wew. 210

awatar Bogumiła Pawlak

Bogumiła Pawlak

Księgowa

lp.ude.eciweinreikserc@kalwap.b

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 206

awatar Karolina Sławińska

Karolina Sławińska

Główny księgowy

lp.ude.eciweinreikserc@aksniwals.k

Numer pokoju: 1

(46) 833 20 04 wew. 215