Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Skierniewicka Regionalna Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących zdrowie – aktualności

Uroczystość podsumowania wyników autoewaluacji w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej

18 grudnia 2023 roku w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, której celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu przedszkole osiąga ustalone standardy przedszkola promującego zdrowie.
Czytaj dalej

Uroczysta gala wręczenia krajowych certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia krajowych certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie.
Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia Akcesu Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie dla społeczności Przedszkola w Bełchowie

26 października 2023 roku w Przedszkolu w Bełchowie odbyło się podsumowanie realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie podczas, którego został wręczony Akces Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Akces na ręce p. Małgorzaty Rudnickiej – Dyrektora Przedszkola w...
Czytaj dalej

Uroczyste wręczenie certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie

W dniu 25 października 2023 roku w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, miało miejsce uroczyste wręczenie siedmiu placówkom z terenu województwa łódzkiego wojewódzkich certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie. Certyfikaty wręczył Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Iwona Kaca...
Czytaj dalej

Kampania społeczna Na Zdrowie

W dniu 13.09.2023 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna Na Zdrowie stanowiąca element Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Zainicjowana została przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i jest prowadzona przez Fundację Poza Schematami.Celem kampanii jest wzrost wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.  Adresowana jest do osób dorosłych...
Czytaj dalej

Materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli

Odpowiadając na potrzeby środowiska oświatowego oraz w dbałości o ochronę zdrowia uczniów i środowiska, Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Panem Fryderykiem Kapinosem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowali materiały dydaktyczne na temat...
Czytaj dalej

Prezentacja wyników autoewaluacji działań przedszkoli promujących zdrowie

Prezentacja wyników autoewaluacji działań przedszkoli promujących zdrowie ubiegających się w roku szkolnym 2022/2023 (sesja letnia) o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie
Czytaj dalej

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

18 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Przedszkole/Szkoła Promujące Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej, Przemysław Czarnek, przyznał to prestiżowe wyróżnienie trzem szkołom i trzem przedszkolom należącym do Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących...
Czytaj dalej

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu – szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu objęte jest kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach. 13 maja 2022 roku odbyło się skierowane do członków Zespołu Promocji Zdrowia szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu” oraz omówienie przebiegu międzyprzedszkolnego konkursu pn. „Bezpiecznie się bawię na placu...
Czytaj dalej

Szkolenie „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu realizuje od kilku lat program Przedszkole Promujące Zdrowie. W bieżącym roku szkolnym objęte jest także kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach. 28 kwietnia 2022 roku w placówce odbyło się skierowane do nauczycieli szkolenie „Bezpieczeństwo...
Czytaj dalej

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB – skrzynka mailowa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia utworzył skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl., na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach mogą kierować zapytania dotyczące interpretacji zapisów...
Czytaj dalej

Uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

29 marca 2022 roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu odbyło się  uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek  na wniosek Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła i...
Czytaj dalej

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów dla Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informujemy, że 29 września 2021 roku podczas  konferencji pn. „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń – dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej” Łódzki Wicekurator Oświaty p. Andrzej Krych, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego...
Czytaj dalej

Uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie WODN Skierniewice

25 czerwca 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Pani Anna Stefaniak, dyrektor WODN w Skierniewicach oraz p. Irena Maria Lesiak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty...
Czytaj dalej

Strategia  Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023

Zapraszam do zapoznania się z zapisami zawartymi w przyjętej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Strategii na lata 2019-2023. NFZ organizuje cykliczne, ogólnopolskie akcje promujące postawy prozdrowotne, badania profilaktyczne oraz zdrowy styl życia poprzez tzw. Środy z Profilaktyką. Eksperci i specjaliści współpracujący...
Czytaj dalej

V Narodowy Kongres Żywieniowy

Szanowni Państwo, 17 października 2020 roku brałam udział online w V Narodowym Kongresie Żywieniowym, który poświęcony był diecie dla zdrowia i planety. Organizatorem przedsięwzięcia był Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH i Fundacja Higieja wraz z partnerami merytorycznymi i strategicznymi....
Czytaj dalej

Nowe publikacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH

Szanowni Państwo, Zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nowych publikacjach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH: Propozycja zbilansowanych zestawów obiadowych dla dzieci: Żywienie w placówkach edukacyjnych Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Pr.zbior.pod red. M. Jarosza,...
Czytaj dalej

Raporty: Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia oraz Zdrowie i styl życia polskich uczniów.

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się z raportami: Mazur J., Dzielska A., Małkowska-Szkutnik A. (red). (2020). Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka Raport PDF   Fijałkowska A., Oblacińska A., Korzycka...
Czytaj dalej

Krajowe Certyfikaty Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie w roku 2020

Krajowy Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie - strona ORE
Czytaj dalej
1 2 3