Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Realizacja pracy w sieci wrzesień 2022 / sierpień 2023

Lp.Tytuł/Temat sieciKoordynator sieci
1.Jak zachęcić uczniów do wolontariatu

Anna Stefaniak

a.stefaniak@creskierniewice.edu.pl

2.Twórczo i kreatywnie na lekcji, czyli o zastosowaniu innowacyjnych form pracy w praktyce szkolnej i przedszkolnej

dr Beata Krokocka

b.krokocka@creskierniewice.edu.pl

3.Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Marzenna Piwowar-Zrazek

m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

4.Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela

Elżbieta Masny

e.masny@creskierniewice.edu.pl

5.Sposoby motywowania ucznia do  rozwoju kompetencji kluczowych z  zastosowaniem metod aktywizujących

Małgorzata Wrzodak

m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl

6.Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami

ks. Roman Sękalski

r.sekalski@creskierniewice.edu.pl

7.Terenoznawstwo w geografii i  edukacji dla bezpieczeństwa

Radosław Małkus

r.malkus@creskierniewice.edu.pl

8.Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii

Alicja Wachnianin-Męcina

a.wachnianin@creskierniewice.edu.pl

9.Twórczy nauczyciel w edukacji matematycznej

Justyna Biernacka

j.biernacka@creskierniewice.edu.pl

10.TIK w wychowaniu przedszkolnym?-Tak!

Anna Garstka

anna.garstka@creskierniewice.edu.pl

11.Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych

Maria Biernat

m.biernat@creskierniewice.edu.pl

12.Aktywne metody pracy na lekcjach geografii

Dorota Klucznik

d.klucznik@creskierniewice.edu.pl

13.Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w formule 2019

Edyta Niedzielska

e.niedzielska@creskierniewice.edu.pl

14.Warsztat kreatywnego katechety

Renata Stępniak

r.stepniak@creskierniewice.edu.pl

15.Gromadzimy książki Patroni Roku 2023 do biblioteki szkolnej i pedagogicznej

Iwona Szwed

i.szwed@creskierniewice.edu.pl

16.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Mariola Szymczak

m.szymczak@creskierniewice.edu.pl

17.Wychowanie i profilaktyka

Marek Rawski

m.rawski@creskierniewice.edu.pl

18.Najmłodszy użytkownik w bibliotece – inspiracje do pracy z  przedszkolakiem i uczniem edukacji wczesnoszkolnej

Beata Sawicka

b.sawicka@creskierniewice.edu.pl

19.Kalendarz wydarzeń czytelniczych – promocja czytelnictwa 365 dni w roku

Monika Sibielak

m.sibielak@creskierniewice.edu.pl

20.Kreatywny bibliotekarz

Mariola Ziental

m.ziental@creskierniewice.edu.pl

21.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej

Barbara Maciejak

b.maciejak@creskierniewice.edu.pl

22.Kreatywna biblioteka- uczy, bawi, rozwija

Małgorzata Bartnicka

m.bartnicka@creskierniewice.edu.pl

23.Emocje a dziecko-propozycje zajęć dla dzieci i nie tylko

Małgorzata Siucińska

m.siucinska@creskierniewice.edu.pl

24.Nowoczesna biblioteka – nauczyciel z pasją

Elżbieta Brocka

e.brocka@creskierniewice.edu.pl

25.Wspieranie metodyczne i merytoryczne nauczycieli bibliotekarzy

Agnieszka Witczak

a.witczak@creskierniewice.edu.pl

26.Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

Magdalena Mikulczyk

m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl

27.TIK w pracy nauczyciela

Robert Gruszewski

r.gruszewski@creskierniewice.edu.pl

28.Wyprawy czytelnicze przedszkolaków

Elżbieta Burzyńska

e.burzynska@creskierniewice.edu.pl

29.Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z uczniami

Aneta Brzezińska

a.brzezinska@creskierniewice.edu.pl

30.Popularyzacja i pielęgnowanie wiedzy o walkach o polską szkołę 1905 r.

Agnieszka Rutkowska

a.rutkowska@creskierniewice.edu.pl

31.Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL

Agnieszka Szyszkowska-Dziąg

a.szyszkowska@creskierniewice.edu.pl

32.Realizacja projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w roku szkolnym 2022/2023 – II edycja
TIK w wychowaniu przedszkolnym?-Tak!

Anna Garstka

anna.garstka@creskierniewice.edu.pl