Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Realizacja pracy w sieci wrzesień 2023 / sierpień 2024

Lp.

Tytuł/Temat sieci

Koordynator sieci

1.       

Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia.

dr Beata Krokocka
b.krokocka@creskierniewice.edu.pl

2.       

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Marzenna Piwowar-Zrazek
m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

3.       

Realizacja awansu zawodowego.

Elżbieta Masny
e.masny@creskierniewice.edu.pl

4.       

Sposoby motywowania ucznia do  rozwoju kompetencji kluczowych z  zastosowaniem metod aktywizujących.

Małgorzata Wrzodak
m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl

5.       

Szkoła wobec wyzwań migracyjnych. Uchodźcy w szkole.

Małgorzata Wrzodak
m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl

6.       

Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami.

ks. dr Roman Sękalski
r.sekalski@creskierniewice.edu.pl

7.       

Terenoznawstwo w geografii i  edukacji dla bezpieczeństwa.

Radosław Małkus
r.malkus@creskierniewice.edu.pl

8.       

Wychowanie i profilaktyka.

Marek Rawski
m.rawski@creskierniewice.edu.pl

9.       

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Magdalena Mikulczyk
m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl

10.    

Laboratorium przyszłości i TIK.

Robert Gruszewski
r.gruszewski@creskierniewice.edu.pl

11.    

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Teresa Uszyńska
t.uszynska@creskierniewice.edu.pl

12.    

Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.

Alicja Wachnianin-Męcina
a.wachnianin@creskierniewice.edu.pl

13.    

Realizacja Wojewódzkiego Projektu “Łódzkie Dwujęzyczne” w roku szkolnym 2023/2024 – III edycja.

Anna Garstka
an.garstka@creskierniewice.edu.pl

14.    

Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych.

Maria Biernat
m.biernat@creskierniewice.edu.pl

15.    

Katechetyczne inspiracje.

Renata Stępniak
r.stepniak@creskierniewice.edu.pl

16.    

Najmłodszy użytkownik w bibliotece – inspiracje do pracy z  przedszkolakiem i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

Beata Sawicka
b.sawicka@creskierniewice.edu.pl

17.    

Kalendarz wydarzeń czytelniczych – promocja czytelnictwa 365 dni w roku.

Monika Sibielak
m.sibielak@creskierniewice.edu.pl

18.    

Kreatywny bibliotekarz.

Mariola Ziental
m.ziental@creskierniewice.edu.pl

19.    

Kreatywna biblioteka – uczy, bawi, rozwija.

Małgorzata Bartnicka
m.bartnicka@creskierniewice.edu.pl

20.    

Emocje a dziecko-propozycje zajęć dla dzieci i nie tylko.

Małgorzata Siucińska
m.siucinska@creskierniewice.edu.pl

21.    

Nowoczesna biblioteka – nauczyciel z pasją.

Elżbieta Brocka
 e.brocka@creskierniewice.edu.pl

22.    

Jak popularyzować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Agnieszka Bakalarska-Majka
a.majka@creskierniewice.edu.pl

23.    

Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z uczniami.

Aneta Brzezińska
 a.brzezinska@creskierniewice.edu.pl

24.    

Popularyzacja i pielęgnowanie wiedzy o walkach o polską szkołę 1905 r.

Agnieszka Rutkowska
 a.rutkowska@creskierniewice.edu.pl

25.    

Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL.

Agnieszka Szyszkowska-Dziąg
 a.szyszkowska@creskierniewice.edu.pl

26.    

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Mariola Szymczak
m.szymczak@creskierniewice.edu.pl

27.    

Wychowanie przez czytanie.

Jolanta Wojenka
 j.wojenka@creskierniewice.edu.pl

28.    

Twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu.

Anna Kowalczyk
 a.kowalczyk@creskierniewice.edu.pl