Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Realizacja pracy w sieci wrzesień 2023 / sierpień 2024

 

Lp.Tytuł/Temat sieciKoordynator sieci
1.Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia.dr Beata Krokocka
b.krokocka@creskierniewice.edu.pl
2.Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.Marzenna Piwowar-Zrazek
m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl
3.Realizacja awansu zawodowego.Elżbieta Masny
e.masny@creskierniewice.edu.pl
4.Sposoby motywowania ucznia do  rozwoju kompetencji kluczowych z  zastosowaniem metod aktywizujących.Małgorzata Wrzodak
m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl
5.Szkoła wobec wyzwań migracyjnych. Uchodźcy w szkole.Małgorzata Wrzodak
m.wrzodak@creskierniewice.edu.pl
6.Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami.ks. dr Roman Sękalski
r.sekalski@creskierniewice.edu.pl
7.Terenoznawstwo w geografii i  edukacji dla bezpieczeństwa.Radosław Małkus
r.malkus@creskierniewice.edu.pl
8.Wychowanie i profilaktyka.Marek Rawski
m.rawski@creskierniewice.edu.pl
9.Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.Magdalena Mikulczyk
m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl
10.Laboratorium przyszłości i TIK.Robert Gruszewski
r.gruszewski@creskierniewice.edu.pl
11.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej.Teresa Uszyńska
t.uszynska@creskierniewice.edu.pl
12.Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.Alicja Wachnianin-Męcina
a.wachnianin@creskierniewice.edu.pl
13.Realizacja Wojewódzkiego Projektu “Łódzkie Dwujęzyczne” w roku szkolnym 2023/2024 – III edycja.Anna Garstka
an.garstka@creskierniewice.edu.pl
14.Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych.Maria Biernat
m.biernat@creskierniewice.edu.pl
15.Katechetyczne inspiracje.Renata Stępniak
r.stepniak@creskierniewice.edu.pl
16.Najmłodszy użytkownik w bibliotece – inspiracje do pracy z  przedszkolakiem i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.Beata Sawicka
b.sawicka@creskierniewice.edu.pl
17.Kalendarz wydarzeń czytelniczych – promocja czytelnictwa 365 dni w roku.Monika Sibielak
m.sibielak@creskierniewice.edu.pl
18.Kreatywny bibliotekarz.Mariola Ziental
m.ziental@creskierniewice.edu.pl
19.Kreatywna biblioteka – uczy, bawi, rozwija.Małgorzata Bartnicka
m.bartnicka@creskierniewice.edu.pl
20.Emocje a dziecko-propozycje zajęć dla dzieci i nie tylko.Małgorzata Siucińska
m.siucinska@creskierniewice.edu.pl
21.Nowoczesna biblioteka – nauczyciel z pasją.Elżbieta Brocka
e.brocka@creskierniewice.edu.pl
22.Jak popularyzować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.Agnieszka Bakalarska-Majka
a.majka@creskierniewice.edu.pl
23.Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z uczniami.Aneta Brzezińska
a.brzezinska@creskierniewice.edu.pl
24.Popularyzacja i pielęgnowanie wiedzy o walkach o polską szkołę 1905 r.Agnieszka Rutkowska
a.rutkowska@creskierniewice.edu.pl
25.Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL.Agnieszka Szyszkowska-Dziąg
a.szyszkowska@creskierniewice.edu.pl
26.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.Mariola Szymczak
m.szymczak@creskierniewice.edu.pl
27.Wychowanie przez czytanie.Jolanta Wojenka
j.wojenka@creskierniewice.edu.pl
28.Twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu.Anna Kowalczyk
a.kowalczyk@creskierniewice.edu.pl