Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest publiczną i samodzielną placówką zajmującą się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.

Głównym celem naszych działań jest wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez: zapewnienie każdemu klientowi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach wsparcia w jego rozwoju zawodowym, doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego, upowszechnianie przykładów nowatorskich inicjatyw i  praktyk.

 

Organem prowadzącym Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach to profesjonalna placówka oświatowa świadcząca usługi edukacyjne odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta. Poszukująca rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych powiatów: rawskiego, łowickiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice.

 

Realizatorami zadań statutowych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni różnych specjalności oraz osoby współpracujące z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.