Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie WODN Skierniewice

zdrowie25 czerwca 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Pani Anna Stefaniak, dyrektor WODN w Skierniewicach oraz p. Irena Maria Lesiak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach i p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, koordynator rejonowy SRSPiSzPZ, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie przyznały to prestiżowe wyróżnienie dla Przedszkola w Łyszkowicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych.
Przyznanie akcesu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.
Uroczystość otworzyła p. Anna Stefaniak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości w osobach:

  • Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach
  • Czesław Pytlewski, Wójt Gminy Skierniewice
  • Henryka Czajka, dyrektor Przedszkola w Łyszkowicach
  • Agnieszka Jankowska, nauczycielka Przedszkola w Łyszkowicach , koordynator Zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu w Łyszkowicach
  • Agnieszka Pilipów, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych
  • Aneta Skorup ińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, koordynator Zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych
  • Andrzej Wach, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, zastępca koordynatora Zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych
  • dr Beata Krokocka, wicedyrektor WODN w Skierniewicach.

Marzenna Piwowar-Zrazek pogratulowała wyróżnionym placówkom otrzymania Akcesu Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i podziękowała za włożony wysiłek całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Koordynatorzy wyróżnionych placówek zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie realizacji programów „Szkoła Promująca Zdrowie” i „Przedszkole Promujące Zdrowie” w roku szkolnym 2020/2021.
Placówki otrzymały gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
Przedszkole w Łyszkowicach

Szkoła Promująca Zdrowie w Sierakowicach Prawych