Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc  o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co  co następuje:

 

Art.1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Art.2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.
Art.3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Źródło: USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 160, dostępny w Internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 5.06.2021].