Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Informacja dotycząca nowych przepisów związanych z pracami domowymi

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji [1] zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, wprowadzającego zmiany w zakresie prac domowych polegające na:

 

  1. niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach IIII szkoły podstawowej pisemnych (z wyłączeniem ćwiczeń rozwijających motorykę małą) i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  2. braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia,

informujemy o możliwości skorzystania z opublikowanych 3 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów informacyjnych.

 

Zawierają one relację z konferencji prasowej z udziałem Pani Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, oraz dwa załączniki :

  • Informator dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej;
  • Informator dla nauczycieli klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Materiały te można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/konferencja-prasowa-w-sprawie-nowych-przepisow-dotyczacych-prac-domowych

 

Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem weszły w życie w z dniem 1 kwietnia 2024 r. i dotyczą  tylko publicznych szkół podstawowych.

 

[1] Publikacja: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 438).