Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Konkurs, na wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Zapraszamy uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.
Kto może wziąć udział?
Osoba, która:
– ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego udziału w Konkursie;
– posiada status ucznia lub studenta w szkole lub uczelni działającej na terenie województwa łódzkiego (publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, szkole lub uczelni wyższej);
– ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;
– spełnia warunki Regulaminu Konkursu.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/mlodz…

Serdecznie dziękujemy, jeżeli zechcecie Państwo włączyć się w upowszechnienie informacji o konkursie wśród młodzieży i wszystkich innych osób zainteresowanych J
Z poważaniem,
Rafał Andrzejczak
Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kancelaria Sejmiku