Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Kreatywna edukacja – warsztaty metodyczne – ZAPROSZENIE

broszura-MB

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach