Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Plakat kursu na wychowawcę wypoczynku

Adresaci: młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami pedagogicznymi. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki zawarte w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p pkt 2

 

Zakres tematyczny:

  • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
  • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
  • Ruch i rekreacja.
  • Turystyka i krajoznawstwo.
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
  • Zajęcia praktyczno-techniczne.
  • Prace społecznie użyteczne.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 ze zm.) – załącznik nr 8

 

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik formy Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel-konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,  m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl tel. 505 392 412, wew. 225

 

Liczba godzin: 36

Koszt: 150 zł

Terminy zajęć i miejsce szkolenia

Grupa 1

26 kwietnia 2024 roku (piątek), godz. 14:00

27 kwietnia 2024 roku (sobota), godz. 9:00

28 kwietnia 2024 roku (niedziela), godz. 9:00

29 kwietnia 2024 roku (poniedziałek), godz. 15:00

30 kwietnia 2024 roku (wtorek), godz. 15:00

 

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach ul. Stefana Batorego 64D, sala nr 5

Grupa 2

11 maja  2024 r. (sobota), godz. 9:00

12 maja 2024 r. (niedziela), godz. 9:00

13 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 14:00

14 maja 2024 r. (wtorek), godz. 14:00

15 maja 2024 r. (środa),  godz. 14:00

 

Miejsce szkolenia: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2