Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Konkurs literacki „Moje Literackie Światy”!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM PT.:
„MOJE LITERACKIE ŚWIATY”!

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach ogłasza konkurs literacki pt. „Moje literackie światy” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.
Konkurs polega na napisaniu krótkiego opowiadania, którego inspiracją będzie motto: „Jeżeli jest książka, którą chcesz przeczytać, ale jeszcze nie została napisana musisz ją napisać” Toni Morrison zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych i talentów twórczych,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów,
  • rozwijanie czytelnictwa poprzez poznawanie literatury i aktywnego uczestnictwa w życiu bibliotek.

Prace należy przesłać na adres mailowy Organizatora – crewl@creskierniewice.edu.pl lub przynieś do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach do dnia 13 maja 2022 roku.

Do pobrania