Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Narodowa Strategia Onkologiczna – Zaproszenie do udziału w pilotażu materiałów edukacyjnych

Zapraszamy do udziału w pilotażu Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach. Realizujemy go w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza dziś nowotwory do chorób cywilizacyjnych. W Polsce w ciągu ostatnich 30 lat liczba chorych na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie. Obecnie choroby onkologiczne są drugą najczęstszą przyczyną zgonów, zaraz po chorobach układu krążenia. Celem naszych działań jest uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważna jest profilaktyka, jak można zredukować czynniki ryzyka chorób nowotworowych. Promocja postaw prozdrowotnych ma bardzo duży wpływ na obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe. Dzięki upowszechnianiu zdrowego stylu życia redukujemy czynniki ryzyka w profilaktyce pierwotnej nowotworów. Do pilotażu zapraszamy 300 szkół (180 podstawowych i 120 ponadpodstawowych) z co najmniej 12 województw. W programie będą uczestniczyć klasy 4–8 szkół podstawowych oraz 1–3 szkół ponadpodstawowych. Każdej szkole przedstawimy gotowe do realizacji i ewaluacji 2 scenariusze zajęć (po 45 minut każde). Termin pilotażu i ewaluacji materiałów edukacyjnych to 8 maja – 23 czerwca 2023 roku. Każda placówka, która przystąpi do programu skorzysta ze szkoleń dla kadry pedagogicznej, otrzyma kompletne scenariusze zajęć, poradnik metodyczny dla nauczycieli, materiały dla uczniów, rodziców i opiekunów. Przez udział w programie będą mieli Państwo wpływ na ostateczną wersję materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o podstawowych zasadach profilaktyki onkologicznej. Udział w pilotażu jest bezpłatny. Projekt finansowany jest w 100 proc. z budżetu państwa. Pilotaż realizuje firma ADN Akademia Biznesu spółka z o.o., wybrana w ramach otwartego i konkurencyjnego zamówienia publicznego. Zapraszamy do udziału!

Broszura informacyjna pilotaż PDF 282 KB