Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

PODSUMOWANIE I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU

8 czerwca 2022 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach odbył się I WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy z wyżej wymienionymi szkołami muzycznymi.

Celem konkursu było:

 

 • Promowanie i popularyzowanie piosenek o zdrowiu i zdrowym trybie życia dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów wokalnych i wychowawczych
 • Wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci
 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa.

Zasady i warunki uczestnictwa określał Regulamin Konkursu upowszechniony za pośrednictwem strony Internetowej Organizatora.
W konkursie wzięło udział 26 wykonawców z przedszkoli i szkół z terenu województwa łódzkiego.
Jury powołane przez Organizatora Konkursu w składzie:

  1. Agnieszka Szczech, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Koordynator ds. edukacji zdrowotnej
  2. Dorota Rosińska, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach
  3. Joanna Majewska, Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach – Sekretarz Konkursu
  4. Sławomir Trochonowicz, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach – Przewodniczący Jury

dokonało oceny wykonań uczestników I WOJEWÓDZIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU oraz spośród wszystkich prezentacji scenicznych przyznało nagrody i wyróżnienia w każdej z trzech grup wiekowych.

Wyniki konkursu