Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Publikacje nauczycieli-doradców metodycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Publikacje nauczycieli-doradców metodycznych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

  1. Alicja Wachnianin-Męcina – nauczyciel-doradca metodyczny historii/wos
  2. Anna Garstka – nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
  3. Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
  4. Renata Stępniak – nauczyciel-doradca metodyczny religii

Zeszyty metodyczne

Archiwalne zeszyty metodyczne