Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023:

Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników, VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie kształtujące kompetencje czytelnicze dzieci i uczniów, promujące czytelnictwo oraz wzmacniające wychowawczą rolę rodziny poprzez wspólne spędzanie czasu z książką.

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Konkursy kierowane są do:

  • uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8,
  • przedszkoli,
  • szkół specjalnych.

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach pełni rolę Koordynatora Wojewódzkiego w  województwie łódzkim.

Koordynatorami powiatowymi są:

Filia w Brzezinach – powiat brzeziński,

Filia w Łowiczu – powiat łowicki,

Filia w Rawie Maz. – powiat rawski,

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – powiat Miasto Skierniewice,

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – powiat skierniewicki.

 ZAPRASZAMY!

Osoba do kontaktu

  1. Iwona Szwed, nauczyciel-bibliotekarzemail: i.szwed@creskierniewice.edu.pl

Regulamin Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników. Konkurs w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Regulamin VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników dla przedszkoli i szkół specjalnych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkiej Ligii Czytelników pod adresem https://wielkaliga.pl