5 edycja konkursu Europa z naszej ulicy

Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

– Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez zapoznanie się ze wspólnym dziedzictwem kulturalnym, historycznym oraz intelektualnym Europy. Chcemy budować wśród młodych osób poczucie wspólnoty, integracji, zaufania i przede wszystkim pokazać, że wspólne działania służą rozwojowi oraz wzajemnemu bezpieczeństwu w budowaniu lepszej przyszłości  – mówi Sławomir Piwowarczyk, koordynator konkursu.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 

Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie i pokazanie związków swojej okolicy, miejscowości czy regionu z kulturą i wartościami europejskimi. Forma przekazu może być różnorodna, od prezentacji, po przygotowanie projektu folderu, krótkiego filmu, cyklu podcastów o różnorodnej tematyce związanej ze wspólną historią, czy też kulturą całej Europy. Wybór formy i tematu zależy od nieograniczonej wyobraźni młodzieży.

„Zagłada Romów i Sinti w Europie”.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium zorganizowane we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej – Odział IPN w Łodzi:
„Zagłada Romów i Sinti w Europie”.
Termin: 5 grudnia  2022 r.  o godzinie: 16.30 na platformie MS Teams
Proszę o wysłanie  zgłoszeń na to spotkanie – forma nr 55, „Zagłada Romów i Sinti w Europie”, https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/ zakładka – zapisy on-line szkolenia.
Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel doradca metodyczny historii

VI Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i Pazurem”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i Pazurem”.
Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na zapisy czekamy do 26 listopada 2022r.
W tym roku organizatorami są Academy International Wawer oraz Warszawski Dom Kaligrafii!
Współ-sponsorem nagród jest Lamy Polska!

Link do regulaminu https://tiny.pl/ww4kg

Link do zapisów:
https://forms.gle/ZS79SqthXEZ2uvqk8

Wszystkie pytania prosimy kierować na: pioremipazurem@gmail.com

pozdrawiam serdecznie
Jagoda Wypyszyńska
koordynator konkursu

Konkurs „Literatura zaklęta w leśnych wersach ”


Serdecznie zapraszamy Nauczycieli i uczniów wszystkich etapów kształcenia do udziału w konkursie
„Literatura zaklęta w leśnych wersach ”
Cele i założenia konkursu:

 • rozwijanie literackich i przyrodniczych zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów oraz inspiracja do wyrażania aktywności artystycznej poprzez krótkie formy literackie (wiersze i opowiadania),
 • przedstawienie literackie (artystyczne, historyczne, krajobrazowe) wybranego miejsca z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
  Zasady udziału w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie.

 Regulamin konkursu

Konkurs Wojewódzki pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany jest Wojewódzki Konkurs

 1. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

Cele Konkursu:

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;

3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej

i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli

o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;

5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;

6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych jest:

test wiedzy ogólnej

lub

2) komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. Komiksy wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie następującej pracy:

 1. a) prezentacja multimedialna –( szczegóły w załączonym regulaminie);
 2. b) film –. (szczegóły w załączonym regulaminie).

W tym roku dodatkowo punktowane będą prace poświęcone żołnierzom z powiatu zamieszkania autora/autorów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu.z dopiskiem:

„Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” do Centrum Rozwoju Edukacji Woj. Łódzkiego w Skierniewicach,

 1. Batorego 64 D
  96 – 100 Skierniewice.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny – tel. 795571674
mail e.masny@creskierniewice.edu.pl

REGULAMIN- szkoły podstawowe

REGULAMIN-szkoły ponadpodstawowe

BROSZURA

VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023:

Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników, VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Projekt Wielka Liga Czytelników to sprawdzone przedsięwzięcie kształtujące kompetencje czytelnicze dzieci i uczniów, promujące czytelnictwo oraz wzmacniające wychowawczą rolę rodziny poprzez wspólne spędzanie czasu z książką.

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Konkursy kierowane są do:

 • uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8,
 • przedszkoli,
 • szkół specjalnych.

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach pełni rolę Koordynatora Wojewódzkiego w  województwie łódzkim.

Koordynatorami powiatowymi są:

Filia w Brzezinach – powiat brzeziński,

Filia w Łowiczu – powiat łowicki,

Filia w Rawie Maz. – powiat rawski,

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – powiat Miasto Skierniewice,

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach – powiat skierniewicki.

 ZAPRASZAMY!

Osoba do kontaktu

 1. Iwona Szwed, nauczyciel-bibliotekarzemail: i.szwed@creskierniewice.edu.pl

Regulamin Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników. Konkurs w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Regulamin VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników dla przedszkoli i szkół specjalnych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkiej Ligii Czytelników pod adresem https://wielkaliga.pl

Konkurs, na wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

Zapraszamy uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na terenie województwa łódzkiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.
Kto może wziąć udział?
Osoba, która:
– ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego udziału w Konkursie;
– posiada status ucznia lub studenta w szkole lub uczelni działającej na terenie województwa łódzkiego (publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, szkole lub uczelni wyższej);
– ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;
– spełnia warunki Regulaminu Konkursu.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/mlodz…

Serdecznie dziękujemy, jeżeli zechcecie Państwo włączyć się w upowszechnienie informacji o konkursie wśród młodzieży i wszystkich innych osób zainteresowanych J
Z poważaniem,
Rafał Andrzejczak
Zastępca Dyrektora Kancelarii Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kancelaria Sejmiku

 

Konkurs organizowany pod nazwą KSIĄŻKA MÓWI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA „KSIĄŻKA MÓWI”!

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w III edycji wojewódzkiego konkursu pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI.

Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa oraz upowszechnianie dokonań artystycznych Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej i Józefa Mackiewicza – pisarzy uhonorowanych przez Sejm tytułem Patrona 2022 roku. Konkurs jest wyjątkową okazją do przedstawienia utworów wybitnych polskich pisarzy w interpretacji młodych czytelników. Celem Konkursu jest też doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Inicjatorem Konkursu jest Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a organizatorem Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, przy współpracy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 1 grudnia 2022 r. Podzielony jest na 3 etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa Łódzkiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE konkursu KSIĄŻKA MÓWI.

Regulamin do pobrania

Plakat

Scroll to top