Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Uroczystość podsumowania wyników autoewaluacji w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej

Uroczystość podsumowania wyników autoewaluacji - p. Marzenna Piwowar-Zrazek

18 grudnia 2023 roku w Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji, której celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu przedszkole osiąga ustalone standardy przedszkola promującego zdrowie. Przeprowadzenie autoewaluacji umożliwi podjęcie starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie, który jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

W uroczystości wzięła udział licznie zgromadzona społeczność przedszkolna, rodzice i dziadkowie dzieci. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście Teresa Majcher – były dyrektor Przedszkola nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej, Piotr Irla – Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Arkadiusz Rataj – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Paulina Stępień-Kwapisz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, Justyna Wolnicka specjalista z sekcji oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, Wioleta Kozieł – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. 

 

Pani koordynator podkreśliła, iż doceniając otwartość kadry Przedszkola na różnorodne formy i metody aktywizujące środowisko Przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie odważnych często innowacyjnych działań edukacyjnych w obszarze promocji zdrowia złoży pozytywną rekomendację do Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. Całej społeczności przedszkolnej podziękowała za włożony wysiłek w długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Przedszkole otrzymało gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Uroczysta gala wręczenia krajowych certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie

Uroczysta gala wręczenia krajowych certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie - wspólne zdjęcie

W dniu 15 grudnia 2023 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia krajowych certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie. To prestiżowe wyróżnienie za podejmowanie wysiłków całej społeczności przedszkolnej i szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia otrzymało siedem placówek z terenu województwa łódzkiego.

Certyfikaty wręczył Dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji Wawrzyniec Roch Kowalski, Tomasz Madej – dyrektor ORE w Warszawie, Valentina Todorovska-Sokołowska – krajowy koordynator Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, specjalista Zespołu ds. promocji zdrowia w szkole ORE w Warszawie,  Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

W wydarzeniu udział wzięła wiceminister Katarzyna Lubnauer oraz prof. Barbara Woynarowska – Przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, Marzenna Habib – wicedyrektor ORE w Warszawie.

To prestiżowe wyróżnienie za szczególne osiągnięcia nakierowane na potęgowanie zdrowia społeczności przedszkolnej i szkolnej oraz podejmowanie licznych niejednokrotnie innowacyjnych, długofalowych działań dla wzmacniania zdrowia jednostek i społeczności we współpracy z instytucjami środowiska lokalnego otrzymały:

Z rejonu Skierniewickiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Przedszkole nr 13 w Skierniewicach
 2. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu
 3. Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu
 4. Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu

Z rejonu Piotrkowskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysław Stanisława Reymonta w Radomsku

Z rejonu Sieradzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Publiczne Przedszkole nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduńskiej Woli

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym

http://www.psp4.radomsko.pl/news.php

Artykuł – https://ore.edu.pl

Więcej zdjęć z uroczystości na portalu Facebook

Uroczystość wręczenia Akcesu Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie dla społeczności Przedszkola w Bełchowie

Pani Dyrektor Marzenna-Piwowar Zrazek wręcza akces Akces Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

26 października 2023 roku w Przedszkolu w Bełchowie odbyło się podsumowanie realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie podczas, którego został wręczony Akces Przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Akces na ręce p. Małgorzaty Rudnickiej – Dyrektora Przedszkola w Bełchowie i p. Izabelli Kalickiej, przedszkolnego koordynatora Zespołu promocji zdrowia wręczyła p. Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator rejonowy/wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz w imieniu Ireny Marii Lesiak – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach p. Zofia Kalisz, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie dzieci, p. Jarosław Papuga – Wójt Gminy Nieborów, p. Renata Florczak – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Urzędu Gminy Nieborów, p. Justyna Białecka specjalista z sekcji oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, p. Beata Sawicka  – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie wraz z pracownikami, p. Katarzyna Laska bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie Filia w Bełchowie. Uroczystość została ubogacona profesjonalnym występem dzieci. Marzenna Piwowar-Zrazek pogratulowała otrzymania Akcesu Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i podziękowała za włożony wysiłek całej społeczności przedszkolnej  realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Przedszkole otrzymało gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Uroczyste wręczenie certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie

Uroczyste wręczenie certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie - wspólne zdjęcie

W dniu 25 października 2023 roku w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, miało miejsce uroczyste wręczenie siedmiu placówkom z terenu województwa łódzkiego wojewódzkich certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie. Certyfikaty wręczył Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Agnieszka Szczech – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz Marzenna Piwowar-Zrazek – Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

To prestiżowe wyróżnienie za szczególne osiągnięcia nakierowane na potęgowanie zdrowia społeczności przedszkolnej i szkolnej oraz podejmowanie licznych niejednokrotnie innowacyjnych, długofalowych działań dla wzmacniania zdrowia jednostek i społeczności we współpracy z instytucjami środowiska lokalnego otrzymały:

 

Z rejonu Skierniewickiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Przedszkole w Łyszkowicach
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych

Z rejonu Piotrkowskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Z rejonu Miejskiej Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 roku w Łodzi
 2. Szkoła Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi

Z rejonu Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym

Uroczyste wręczenie wojewódzkich certyfikatów przedszkole i szkoła promujące zdrowie – Prezentacja (PDF 3 MB)

Więcej zdjęć z wydarzenia na portalu Facebook

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych

Przedszkole w Łyszkowicach

Kampania społeczna Na Zdrowie

na-zdrowie-kampania

W dniu 13.09.2023 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna Na Zdrowie stanowiąca element Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Zainicjowana została przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i jest prowadzona przez Fundację Poza Schematami.

Celem kampanii jest wzrost wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.  Adresowana jest do osób dorosłych a poszczególne treści odnoszą się do wybranych odbiorców: rodziców, kobiet w ciąży, seniorów.

Szczegóły kampanii

https://kampanianazdrowie.pl/

Materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli

żywność ekologiczna

Odpowiadając na potrzeby środowiska oświatowego oraz w dbałości o ochronę zdrowia uczniów i środowiska, Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Panem Fryderykiem Kapinosem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowali materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli. Materiały zostały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

https://zpe.gov.pl/a/rolnictwo-i-produkcja-zywnosci-ekologicznej—materialy/DTOw0LYI7

Przygotowane materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonego przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego (np.: na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego, czy zajęciach z wychowawcą) lub mogą być cennym materiałem poglądowym do przygotowania własnego pomysłu edukacyjnego, zarówno przez nauczyciela jak i ucznia.

Zaznaczyć należy, że treści nauczania dotyczące zdrowia ustalone w podstawie programowej doprecyzowuje i rozwija nauczyciel w opracowywanym przez siebie programie nauczania. Katalog zagadnień ujętych w programie nauczania może zostać rozszerzony przez nauczyciela, np. o zagadnienia dotyczące ekologicznej żywności.

W uznaniu wartości ekologicznej żywności dla zdrowia i ochrony środowiska polecamy Państwa uwadze te materiały z prośbą o ich wykorzystanie podczas zajęć.

 

źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/17340,Materialy-dydaktyczne-na-temat-ekologicznej-zywnosci-dla-uczniow-i-nauczycieli.html

Prezentacja wyników autoewaluacji działań przedszkoli promujących zdrowie

Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami ” w Łowiczu – 23 maja 2023 roku

https://p6lowicz.wikom.pl/wpis/autoewaluacja-programu-promocji-zdrowia-prezentacja-wynikow

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu – 24 maja 2023 roku

https://p5lowicz.wikom.pl/wpis/autoewaluacja-dzialan-przedszkola-promujacego-zdrowie

https://p5lowicz.wikom.pl/strona/promocja-zdrowia

Przedszkole nr 7„Wiosenka” w Łowiczu – 31 maja 2023 roku

https://p7lowicz.szkolnastrona.pl/art,532,prezentacja-z-autoewaluacji-w-przedszkolu-nr-7-wiosenka-w-lowiczu-2023r

Przedszkole nr 13 w Skierniewicach – 25 maja 2023 roku

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

18 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Przedszkole/Szkoła Promujące Zdrowie.

Minister Edukacji Narodowej, Przemysław Czarnek, przyznał to prestiżowe wyróżnienie trzem szkołom i trzem przedszkolom należącym do Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

W rejonie skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, certyfikat otrzymały po raz pierwszy Przedszkole nr 10 w Skierniewicach oraz po raz trzeci Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach.

W wydarzeniu udział wzięła Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreśliła, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane.

Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia. Galę uświetnił swoją obecnością Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, Agnieszka Szczech, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z/s w Kutnie, Witold Stawski, nauczyciel konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Koordynator rejonowy Sieci Piotrkowskiej i Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

Wyróżnionym placówkom gratulujemy

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

 

podziekowanie

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu – szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu objęte jest kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach. 13 maja 2022 roku odbyło się skierowane do członków Zespołu Promocji Zdrowia szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu” oraz omówienie przebiegu międzyprzedszkolnego konkursu pn. „Bezpiecznie się bawię na placu zabaw”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 28 kwietnia 2022 roku w Przedszkolu nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu. W konkursie z Przedszkola nr 7 „Wiosenka” wzięło udział troje dzieci: Olaf Grzyb, Agnieszka Jeziorska, Antonina Jocz. Wychowankowie wcielając się w młodego architekta, opierając się na swoich potrzebach i pomysłach zaprojektowali wymarzony, bezpieczny plac zabaw tworząc kolorowe makiety. Wykazali się przy tym ogromną pomysłowością i oryginalnością. Koordynatorem konkursu w Przedszkolu nr 7 „Wiosenka ” w Łowiczu była nauczycielka p. Anna Pietraszewska.
Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego podziękowała dzieciom, p. Jolancie Kępka, dyrektorowi Przedszkola nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu i wszystkim pracownikom za podejmowanie licznych inicjatyw w procesie umożliwiającym zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą. Podkreśliła, że Przedszkole od wielu lat w sposób wyróżniający przygotowuje dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób oraz inwestuje w zdrowie jego pracowników i ich kompetencji w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

280452039 518472439976524 7197769825853007621 n 280636741 569867541106069 3640563491265834544 n 280642652 714947829818956 4685002469789455129 n