Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

gala

18 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Przedszkole/Szkoła Promujące Zdrowie.

Minister Edukacji Narodowej, Przemysław Czarnek, przyznał to prestiżowe wyróżnienie trzem szkołom i trzem przedszkolom należącym do Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

W rejonie skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, certyfikat otrzymały po raz pierwszy Przedszkole nr 10 w Skierniewicach oraz po raz trzeci Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach.

W wydarzeniu udział wzięła Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreśliła, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane.

Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia. Galę uświetnił swoją obecnością Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, Agnieszka Szczech, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z/s w Kutnie, Witold Stawski, nauczyciel konsultant Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Koordynator rejonowy Sieci Piotrkowskiej i Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Koordynator Wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

Wyróżnionym placówkom gratulujemy

Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

 

podziekowanie

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu – szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu objęte jest kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach. 13 maja 2022 roku odbyło się skierowane do członków Zespołu Promocji Zdrowia szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu” oraz omówienie przebiegu międzyprzedszkolnego konkursu pn. „Bezpiecznie się bawię na placu zabaw”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 28 kwietnia 2022 roku w Przedszkolu nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu. W konkursie z Przedszkola nr 7 „Wiosenka” wzięło udział troje dzieci: Olaf Grzyb, Agnieszka Jeziorska, Antonina Jocz. Wychowankowie wcielając się w młodego architekta, opierając się na swoich potrzebach i pomysłach zaprojektowali wymarzony, bezpieczny plac zabaw tworząc kolorowe makiety. Wykazali się przy tym ogromną pomysłowością i oryginalnością. Koordynatorem konkursu w Przedszkolu nr 7 „Wiosenka ” w Łowiczu była nauczycielka p. Anna Pietraszewska.
Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego podziękowała dzieciom, p. Jolancie Kępka, dyrektorowi Przedszkola nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu i wszystkim pracownikom za podejmowanie licznych inicjatyw w procesie umożliwiającym zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą. Podkreśliła, że Przedszkole od wielu lat w sposób wyróżniający przygotowuje dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób oraz inwestuje w zdrowie jego pracowników i ich kompetencji w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

280452039 518472439976524 7197769825853007621 n 280636741 569867541106069 3640563491265834544 n 280642652 714947829818956 4685002469789455129 n

Szkolenie „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

image3-300x225

Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu realizuje od kilku lat program Przedszkole Promujące Zdrowie. W bieżącym roku szkolnym objęte jest także kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach.
28 kwietnia 2022 roku w placówce odbyło się skierowane do nauczycieli szkolenie „Bezpieczeństwo w przedszkolu”, którego celem było podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu oraz wsparcie merytoryczne pracowników oświaty w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i tworzenia przyjaznego środowiska w przedszkolu. Ponadto podsumowano międzyprzedszkolny konkurs pn. „Bezpiecznie się bawię na placu zabaw”, w którym wzięło udział 16 dzieci z wszystkich publicznych przedszkoli w Łowiczu (promujących zdrowie tj. realizujących program Przedszkole Promujące Zdrowie i dwóch przedszkoli aktywnych na rzecz zdrowia).
Laureatem ww. konkursu został Antoni Redzisz z Przedszkola nr 3 „Pszczółka Maja”, który wykonał pracę przestrzenną przedstawiającą bezpieczny, wymarzony plac zabaw. Nagrodę dla zwycięscy konkursu wręczyły: p. Iwona Kosiorek, dyrektor przedszkola, p. Marta Deluga, nauczycielka, koordynator konkursu oraz Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

obraz

obraz

obraz

obraz

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB – skrzynka mailowa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia utworzył skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl., na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach mogą kierować zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz zasad zdrowego żywienia dzieci.

Uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

certyfikat

29 marca 2022 roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu odbyło się  uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek  na wniosek Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie pod przewodnictwem prof. Barbary Woynarowskiej.  Uroczystość  otworzyła p. Marzena Abramek, dyrektor Przedszkola.

zdjcie page 0001

czytaj więcej…

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów dla Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

certyfikaty

Uprzejmie informujemy, że 29 września 2021 roku podczas  konferencji pn. „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń – dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej” Łódzki Wicekurator Oświaty p. Andrzej Krych, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego p. Marzenna Piwowar-Zrazek oraz wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty z siedzibą w Kutnie, Wojewódzki Koordynator ds. edukacji zdrowotnej p. Agnieszka Szczech wręczyli placówkom oświatowym Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie.
Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, które podejmują długofalowe działania na rzecz zdrowia społeczności szkolnej we współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.
Wyróżnionymi placówkami z rejonu działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,  które otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie są:

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie
Natomiast ponownie Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie otrzymało
Przedszkole nr 10 w Skierniewicach

Tym samym ww. szkoły i przedszkole znalazły się w elitarnym gronie 315 placówek promujących zdrowie województwa łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

20210929 123950  20210929 135206  20210929 135615

Uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie WODN Skierniewice

zdrowie25 czerwca 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie Akcesów Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Pani Anna Stefaniak, dyrektor WODN w Skierniewicach oraz p. Irena Maria Lesiak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach i p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, koordynator rejonowy SRSPiSzPZ, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie przyznały to prestiżowe wyróżnienie dla Przedszkola w Łyszkowicach i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych.
Przyznanie akcesu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.
Uroczystość otworzyła p. Anna Stefaniak, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości w osobach:

  • Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach
  • Czesław Pytlewski, Wójt Gminy Skierniewice
  • Henryka Czajka, dyrektor Przedszkola w Łyszkowicach
  • Agnieszka Jankowska, nauczycielka Przedszkola w Łyszkowicach , koordynator Zespołu ds. promocji zdrowia w Przedszkolu w Łyszkowicach
  • Agnieszka Pilipów, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych
  • Aneta Skorup ińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, koordynator Zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych
  • Andrzej Wach, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, zastępca koordynatora Zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach Prawych
  • dr Beata Krokocka, wicedyrektor WODN w Skierniewicach.

Marzenna Piwowar-Zrazek pogratulowała wyróżnionym placówkom otrzymania Akcesu Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i podziękowała za włożony wysiłek całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Koordynatorzy wyróżnionych placówek zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie realizacji programów „Szkoła Promująca Zdrowie” i „Przedszkole Promujące Zdrowie” w roku szkolnym 2020/2021.
Placówki otrzymały gratulacje od zaproszonych gości i członków Skierniewickiej Regionalnej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
Przedszkole w Łyszkowicach

Szkoła Promująca Zdrowie w Sierakowicach Prawych

Strategia  Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023

Zapraszam do zapoznania się z zapisami zawartymi w przyjętej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Strategii na lata 2019-2023. NFZ organizuje cykliczne, ogólnopolskie akcje promujące postawy prozdrowotne, badania profilaktyczne oraz zdrowy styl życia poprzez tzw. Środy z Profilaktyką. Eksperci i specjaliści współpracujący z NFZ w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży przygotowali materiały informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki cukrzycy i otyłości u dzieci.

https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/

https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php

https://akademia.nfz.gov.pl/cwiczenia/

Strategia  Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023

V Narodowy Kongres Żywieniowy

Szanowni Państwo,

17 października 2020 roku brałam udział online w V Narodowym Kongresie Żywieniowym, który poświęcony był diecie dla zdrowia i planety. Organizatorem przedsięwzięcia był Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH i Fundacja Higieja wraz z partnerami merytorycznymi i strategicznymi.
Obszerny i niezwykle ważny zakres tematyczny w programie kongresu obejmował: w sekcji Live streaming obejrzenie transmisji wykładów na żywo w (strefa merytoryczna), po każdym wykładzie można było zadać prelegentowi pytanie w (chat z ekspertem),warsztaty kulinarne w (strefa kulinarna),w sekcji strefa wystawiennicza pozyskanie materiałów partnerów kongresu (artykuły do pobrania, ciekawe filmy do obejrzenia, rozmowa na chacie z ekspertem partnera),w strefie porad CDO skorzystanie z bezpłatnej rozmowy z Ekspertem Centrum Dietetyki Online Aby przybliżyć Państwu, o czym mówili prelegenci zachęcam do zajrzenia do gazetki kongresowej. Szczegóły – Platforma MOODLE w Skierniewicach, kategorie kursów:Sieci współpracy i samokształcenia – Sieć: Szkoła/placówka promująca zdrowie.

Marzenna Piwowar-Zrazek

Nowe publikacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH

Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w nowych publikacjach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH:
Propozycja zbilansowanych zestawów obiadowych dla dzieci:

https://ncez.pl/zywienie-w-placowkach-edukacyjnych/edukacja-zywieniowa-w-praktyce/obiady-szkolne—60-propozycji-zbilansowanych-zestawow-obiadowych

Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Pr.zbior.pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2020.